ດ່ວນ! ແຈ້ງການແນະນຳເພີ່ມເຕີມຂອງຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ສະບັບເລກທີ 356/ຈຂ.ຫພ ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021

.

.

.