ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ຮູ້ໃນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 27/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5597 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2258 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 205, ຈໍາປາສັກ 297, ຫຼວງພະບາງ 768, ຄໍາມ່ວນ 534:

ກວດພົບເຊື້ອ 530 ຕົວຢ່າງໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າພຽງ 2 ຄົນ ແລະ ອີກ 528 ຄົນ ແມ່ນຕິດໃນຊຸມຊົນ

ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 306 ຄົນ ຕິດຊຸມຊົນທັງໝົດ. ມີການປົວຫາຍດີ ເພີ່ມ 759 ຄົນ, ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່.

 • ນະຄອນຫຼວງ: 306 (ຊຸມຊົນ)
 • ຫຼວງພະບາງ: 44 (ຊຸມຊົນ)
 • ບໍ່ແກ້ວ: 82 (ຊຸມຊົນ)
 • ວຽງຈັນ: 10 (ຊຸມຊົນ)
 • ອຸດົມໄຊ: 2 (ຊຸມຊົນ)
 • ຜົ້ງສາລີ: 1 (ຊຸມຊົນ)
 • ບໍລິຄໍາໄຊ: 11 (ຊຸມຊົນ)
 • ໄຊສົມບູນ: 21 (ຊຸມຊົນ)
 • ຄໍາມ່ວນ: 30 (ຊຸມຊົນ)
 • ສະຫວັນນະເຂດ: 6 (ຊຸມຊົນ)
 • ຈໍາປາສັກ: 15 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 13 (ຊຸມຊົນ)
 • ເຊກອງ: 2 (ຊຸມຊົນ).