ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫ້າມຈັດບຸນອອກພັນສາໃນເຂດບ້ານແດງເດັດຂາດ

.

.

.