ຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຂວງ ເລກທີ: 18/ຈຂ.ສວ ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021.

ເລື່ອງ: ສືບຕໍ່ປິດ (ລ໋ອກດາວ) ດ່ານສາກົນລະໄລ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງບໍລິເວນດ່ານສາກົນລະໄລ ເມືອງສະໝ້ວຍ ໄລຍະ 3 ວັນ ເລີ່ມວັນທີ 20-22 ຕຸລາ 2021.

.

.

.

.

.