ກະຊວງອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 0980/ອຄ,ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021.

ວ່າດ້ວຍການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021.

  • ແອັດຊັງ ພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 450 ກີບຕໍ່ລິດ
  • ແອັດຊັງ ທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 420 ກີບຕໍ່ລິດ
  • ກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 380 ກີບຕໍ່ລິດ

.

.

.