ດ່ວນ ອຸດົມໄຊປິດການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳພາຍໃນແຂວງ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງອຸດົມໄຊຫາຕ່າງແຂວງຊົ່ວຄາວ. ເລີ່ມວັນທີ 29/8- 11/9/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ. ສ່ວນໂດຍສານທາງອາກາດຍັງບໍລິການປົກກະຕິ. ໃຜບໍ່ມາມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ມາແລ້ວເດິພິນ້ອງ.

.