ພະເເນກຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຢຶດລົດຈັກທີ່ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ລັກລອບໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ ຢູ່ພູແຮ້ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 81 ຄັນ ແລະ ຈະໄດ້ສົ່ງຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງເດີມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ນຳເອົາເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອໄປຢັ້ງຢືນເອົາ

ກຳນົດເວລາ 1 ເດືອນ, ຖ້າກາຍແມ່ນຈະຢຶດເປັນຂອງລັດ

ໂທ: 02091118806

.