Home ທຸລະກິດ ມີ 16 ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2020

ມີ 16 ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2020

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີແກ່ຜູ່ຊະນະເລີດ. ມື້ນີ້ 21 ກັນຍາ 2020 ສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ ຜູ່ຈະໄດ້ຮັບຮັບລາງວັນທຸລະກິດອາຊຽນດີເດັ່ນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 2020 (ASEAN BUSINESS AWARDS LAO PDR 2020). ປີນີ້ ມີທັງໝົດ 16 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ດັ່ງລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

.

.

.

ສະແດງຄວາມດີໃຈອີກຄັ້ງມາຍັງ 16 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດນີ້.