Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ອຸບັດຕິເຫດຕໍາກັນກາງເດິກ ເຂດນາໄຊ ເສຍຫາຍໜັກ

ອຸບັດຕິເຫດຕໍາກັນກາງເດິກ ເຂດນາໄຊ ເສຍຫາຍໜັກ

ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເວລາປະມານ 02:00 ວັນທີ່ 27 ມິຖຸນາ 2020 ເກີດອຸບັດຕິເຫດຮູນແຮງ ເຂດທາງບ້ານນາໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອຸບັດຕິເຫດແມ່ນເຮັດໃຫ້ລົດຫຼາຍຄັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ທັງປະຕູເຮືອນປະຊາຊົນກໍ່ເປເພ. ບໍ່ມີລາຍວານຜູ່ບາດເຈັບຈາກເຫດການຄັ້ງນີ້.

ສ່ວນສາເຫດຂອງອຸບັດຕິເຫດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະກວດສອບຕື່ມ.

.

.

.

.

ລາຍງານໂດຍ: NamFon Thidavanh